Интернет реклама – Premium, PPC, Remarketing, Retargeting …

Безспорно, присъствието на вашия бизнес в интернет е повече от необходимо и важно. Огромното значение от онлайн позиционирането на вашата компания сред конкурентите и на пазара изобщо идва от факта, че дигиталната сфера и новите технологии сериозно се внедриха в ежедневния живот, от което следва и категоричният извод, че именно тук е особено важно да организирате рекламната си стратегия подобаващо. Когато говорим за оптимално, целенасочена и най-вече успешна интернет реклама за вашия бизнес, винаги е желателно и горещо препоръчително да се обръщате към експерти от областта. Професионалният подход в онлайн рекламата ще ви даде не само по-големи успехи, но и пристига с гаранции за продължителен ефект във времето, утвърждаване на позициите и заличаване на ефекта на не до там добрата репутация като допълнителни предимства на съвременната реклама в интернет. Ние от eXtreme-Advertising разполагаме с добре обучени екипи, специализиращи в различни области на интернет рекламата и можем да ви предложим цялостни или конкретни решения за затвърждаването на постоянното и успешното ви онлайн присъствие. За тази цел стартираме винаги с добре изработен медиен план, изцяло съобразен с индивидуалните ви изисквания и характерни специфики било то на стоките, или на вашите услуги.

Като комплекс от артистичен подход и внедряване на нужните и затвърдени с времето научни принципи, медия планирането представлява достигане на вашия таргет и популяризиране на бизнеса ви с мининални разходи и максимални дълготрайни резултати. Нашата програма по интернет рекламиране включва и цялостен анализ за навременно стартиране на рекламната кампания, както и план за медия купуване, тоест публикуване на вашето съобщение в избраната медийна среда. Ние ще се погрижим за това, Вие да получите най- добрата възможна ценова оферта. eXtremeAdvertising предлага възможности за реклама в разнообразни онлайн издания, за да Ви осигури най- добрите и изгодни платени реклами.

Нашият екип поема отговорността да „облече“ услугите и стоките Ви в подходящ медиен вид чрез: дизайн, видеозаснемане, принт, mass mail marketing , афилиейт, Герила, контекстна реклама, реклама в дисплейни мрежи, социални мрежи и копирайтинг. eXtreme-Advertising ви гарантира целесъобразна реклама в духа на последните тенденции в сферата успешна симбиоза с утвърдените практики в онлайн промотирането и популяризирането на стоки, услуги и компании. Специалистите ни ще издигнат бизнеса ви на съвсем различно, осезаемо по-високо ниво, а вие ще се радвате на завидни успехи сред конкурентите си и на избрания от вас пазар.

Можете да разчитате на нас. Ние разбираме от интернет реклама. Ние я правим вече няколко години наред!

Продължете ако желаете да се запознаете малко по-дълбоко:

Базисни понятия, методология на PPC рекламни кампании, пълен набор от услуги по една PPC кампания.

Методологията за управление на нашата PPC (pay per click – плащане за клик) рекламна кампания е аналитична и ориентирана към постигане на резултати. Ние използваме методически подходи, които включват персонализирана РРС стратегия за всеки клиент. Ние не само прилагаме същите експертни принципи за всяка РРС кампания, която управляваме, но също така се стремим така да пригодим всяка една PPC кампания, че тя да отговаря на индивидуалните нужди и цели на съответния клиент. По този начин, кампанията която ние управляваме за нашия клиент постига максимални резултати в следствие на тази динамична стратегия. На клиентите ни, за които правим такива РРС кампании, ние гледаме като на бизнес партньори, а не като на поредният PPC акаунт (профил), и поради тази причина ние им обясняваме всяка една стъпка от процеса на управление на РРС кампанията, за да може и те да дадат своя принос и да изкажат своето виждане за нещата.

Пълният набор от услуги касаещи управление на персонализирана РРС кампания, включват следното:

 • Client Communication (Комуникация с клиента) Преди да обсъдим рекламната РРС кампания, ние изслушваме нашите клиенти, за да разберем какви са техните искания и очаквания. Това ни дава възможност да придобием много ценен вътрешен поглед върху нещата, касаещи техните стоки и услуги, както и да научим какво ги отличава от останалите в съответната сфера.

 • Pay Per Click Specialists (Специалисти, занимаващи се с РРС кампаниите) РРС специалистите, които работят в Brick Marketing са сертифицирани за Google Adwords и ще работят директно с вас по всички аспекти касаещи вашата РРС рекламна кампания.

 • Pay Per Click Keyword Research (Проучване за РРС ключови думи) Ние извършваме задълбочено PPC проучване относно това кои ключови думи и фрази ще доведат до максимална възвращаемост на инвестициите на нашите клиенти.

 • Additional PPC Research (Допълнително РРС проучване) Ние определяме какви са възможностите в нишата, в която се намира вашата индустрия на РРС пазара, за да можем да ви дадем конкурентно предимство.

 • PPC Account Organization (Организация на РРС профила) Ние организираме структурата на РРС профила в АD Групи (рекламни групи) или групировки, базирани на приложимостта и приликите на ключовите думи, които сме проучили за вас.

 • Pay Per Click AD Writing (Писане на РРС реклами) Нашият екип от опитни писатели ще събере на едно място всички ваши реклами, след което ще усъвършенства и подобри съдържанието, така че всяка дума да е подбрана внимателно и поставена на правилното място, за да предизвика съответен порив за действие или оферта.

 • PPC Landing Page Optimization (РРС оптимизация на ландинг страницата) Нашите РРС рекламни експерти ще разгледат подробно ландинг страницата на вашия уебсайт и ще направят необходимите подобрения, ако има нужда от такива, за да се подпомогне тези страници да генерират повече продажби или лийдове.

 • Pay Per Click Advertising Campaign Tracking (Проследяване на развитието на РРС рекламната кампания) Ние ще инсталираме на вашия уебсайт програма за следене на резултата и ще се уверим, че тя работи, преди да пуснемили активираме вашият РРС профил(и).

 • Pay Per Click Ongoing Optimization and Reporting (Оптимизация и докладване за резултат на текущата РРС кампания) Въз основа на вашите специфични нужди, ние ще направим оптимизация на променящите се ключови думи, които се употребяват, ще ви предоставим текущи доклади и ще се свързваме с вас, ако е необходимо.

 • Pay Per Click Consulting (Консултация за РРС кампанията) Ако имате нужда от помощ при прегледа и подобряването на вашата РРС рекламна кампания, ние можем да ви предложим персонализирани РРС консултантски услуги, които да ви помогнат да насочите вашите програми в правилната посока.

 • Pay Per Click Training (РРС обучение) Ние можем да направим настройките за вашите РРС кампании (включително за Google Adwords, Microsoft Adcenter и други), след което можем да обучим вашият персонал ефективно да управлява и да измерва резултатите от вашите кампании.